יום רביעי, 28 ביולי 2010

המאבק בין רשות פארק הקישון לחברת נמלי ישראל


שמואל גלבהרט, יו"ר הירוקים של חיפה, כותב לשר להגנת הסביבה מר גלעד ארדן בנדון חלוקת שטחים במפרץ חיפה, בין רשות נחל הקישון [רנ''י], לחברת נמלי ישראל [חנ''ק]:

מבדיקה ראשונית של דרישות חנ"י, עולה כי התבססו על מצג מוטה לכאורה כלפי מעלה,
לאור נתונים השוואתיים שהגיעו לידינו, ביחס לשטחי הגדולים שבנמלי העולם:

לנמל הונג-קונג רציפי מכולות באורך 3500 מ' והוא מעביר 24 מיליון מכולות בשנה, 7000 למטר.
לנמל חיפה רציפי מכולות באורך 2200 מ' והוא מעביר 1.2 מיליון מכולות בשנה, רק 550 למטר.
נמל הונג-קונג גדול מנמל חיפה ב-60% בלבד, אולם משנע יותר מכולות ב-2000%!

תכנון נמלים באירופה מחושב לפי 2000 מכולות לשנה, למטר אורך רציף.
חנ"י מחשבת תפוקה של 1000 מכולות בלבד לשנה, למטר אורך רציף בלבד.

מנכ"ל נמל אשדוד: ניתן להכפיל המטענים עד 2020 בשטח הקיים, רק ע"י ציוד וייעול.
זו גם עמדתם של גורמים בכירים בענף, בנמל חיפה, ובמשרד התחבורה.
אולם לשיטתם של גורמים מסויימים, אופציית ההתייעלות תחליש את התביעות לקרקע.

חזון חנ"י לנמל חיפה כשער למזרח הקרוב, יתגמד בצילם של נמלי ענק, ממרסין שבטורקיה,
עד פורט סעיד ודמייטה שבמצרים, היות שלהם אין חסמים מדיניים, ועלויותיהם נמוכות יותר.

"תכנית 50 השנה" של חנ"י מרשימה אמנם בהיקפה וברמת הגשתה, אך לא כבסיס להחלטות.
בשום נושא אין אופק תכנוני של 50 שנה! זו יותר נבואה באשר תחזית.

החשובים שבנמלי העולם, אימצו את האסטרטגיה העדכנית ביותר של ניהול נמלים, SVMS,
Soft Values Management for Seaports, בתרגום חפשי - "ניהול רך של נמלים", על בסיס
של מימשק ידידותי עם "העיר המארחת", התחשבות יתרה בצרכיה, אחריות ומחוייבות לציבור.

שיקום הקישון וסביבתו היו בין ההישגים שאיפשר למדינה להתקבל לארגון OECD. יש לכך
משמעות מחייבת לגבי הגנתם מפני פיתוח נמלי, שלרשותו חלופות אחרות.

"הצעת הפשרה" על 650 דונם כבר לא רלוונטית, לאור מידע עדכני לגבי הצרכים האמיתיים
של הנמל. כמו כן יצרה קו חיכוך ארוך ומזוגזג בין שטחי חנ"י ורנ"ק, עם "אצבעות" זו לשטחה
של זו, מתכון בדוק לבעיות בלתי נמנעות, בעיקר לגבי הפארק ושטחיו הרגישים.

רנ"ק היא הגורם המקצועי היחיד לשיקום הנחל, תכנון הפארק סביבו, ותחזוקתו. התקציב לכך
יוכל להתחלק בין העיריות באזור, מפעלי התעשיה, חנ"י, וגורמים נוספים.

פארק הירקון הוא המודל. ראויים תושבי מרחב חיפה עתיר התעשיות, כי יפותח גם עבורם
פארק מטרופוליני, וייכלל בו השטח האיכותי ביותר במורד הקישון, 1200 דונם בלבד מתוך
שטח כולל של 11,600 דונם, שברובו מיועד ממילא לפיתוח נמלי, עיסקי, ותעשייתי.

ראש עיריית חיפה והנהלתה מייצגים בנושא זה להערכתנו דעת מיעוט, מנוגדת לעמדת
הרוב הגדול של תושבי עירם. לדעתנו כל סקר מידגמי יוכיח זאת.

לסיכום: הכרחי לבצע "אובר-רולינג" על דרישות חנ"י, שעד היום התקבלו כמעט כתורה מסיני,
באמצעות גורם מקצועי בכיר בלתי תלוי. אין התנגדות שכך ייבדקו גם דרישות רנ"ק. החלטות
יתקבלו רק לאחר שיוגדרו מחדש צרכי הצדדים, על בסיס נתונים בדוקים, וייבחנו כל החלופות
הקרקעיות, מתוך הבנת המובן מאליו: אפשר לנייד מכולות, לא את הקישון!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה