יום ראשון, 20 במרץ 2011

בוטלה ההתנגדות לחישמול עילי של הרכבת באזור חיפה


נסללה הדרך לפרוייקט חישמול הרכבת.

בוטלה החלטת הועדה לשמירה על הסביבה החופית המתנגדת לחישמול עילי של הרכבת באזור חיפה. בכך התקבל ערר רכבת ישראל כנגד החלטת הולחו''ף.

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה ביטלה אתמול (יום א') את החלטת הועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו''ף) המתנגדת לחישמול עילי של הרכבת בחיפה, מחוף הכרמל ועד קריית חיים.

ועדת המשנה לעררים קיבלה בכך את הערר שהגישה חברת רכבת ישראל כנגד החלטת הועדה לשמירה על הסביבה החופית בטענה כי הולחו''ף לא הייתה מוסמכת להחיל את סמכותה מעבר לקטעים המצויים בתחום הסביבה החופית.

ועדת המשנה לעררים קבעה כי ''החלטת הולחו''ף שלפיה אין לאשר את תכנית חישמול הרכבת ביחס למקטע חיפה, דינה להתבטל, משהיא אינה מאוזנת דיה ופוגעת באופן לא מידתי בציבור הרחב ובאינטרסים ברמה הלאומית''.

התוכנית לחישמול הרכבת נדונה בועדה לתשתיות הלאומית (וות''ל) אולם הצריכה אישור של הולחו''ף למיזם מאחר שמסילת הרכבת לחיפה עוברת בתחום העיר במרחק של כ-300 מטר מקו החוף.

מעיריית חיפה נמסר כי: "עיריית חיפה רואה בהחלטת ועדת הערר פגיעה קשה המתעלמת מהמציאות ומתבססת על נתונים מופרכים שהוצגו בפניה. ביסוד ההחלטה עומד ניגוד העניינים המתקיים במצב בו מדינת ישראל היא היזם ומדינת ישראל היא גם זו שצריכה להחליט אם לדרוש מעצמה את שהיא דורשת בלי היסוס - מיזמים פרטים.

"מצער מאוד שבניגוד לוולחו"ף, ועדת הערר לא עמדה בלחצים ובמניפולציות שהופעלו כלפיה על ידי פקידי הרכבת ועשתה פלסתר מסעיף מאוד קטגורי בחוק האומר:
'לא תאשר הוועדה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום חוף הים, אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ובערך של שמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת, ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה במידה העולה על הנדרש בזכות הציבור למעבר חופשי...'.

"מי שמקבל את עמדת הרכבת שאין תחליף לחשמול עילי בחופי העיר חיפה, זורה חול בעיניי הציבור וכופר בשמירת האיזון בו מחויבת ועדת ערר. החלטת ועדת הערר היא ארון הקבורה של הולחו"ף . אין ולא תהיה פגיעה נופית קשה יותר מיצירת רשת כבלים שתגדר את חופי חיפה. הקמת הולחו"ף נועדה למנוע פגיעה כזו בדיוק , והנה ועדת הערר מבהירה בהחלטה הזויה שאין צורך בקבלנים ומגדלים בכדי להרוס את החוף בישראל . עיריית חיפה תפעל בכל דרך להמשיך ולמנוע את האיוולת שמייצרת החלטת ועדת הערר" .

השר כץ: חישמול הרכבת יצמצם את זיהום האוויר ויאפשר להגביר את התדירות ורמת הדיוק של הרכבת.

מעיריית חיפה נמסר כי: "עיריית חיפה רואה בהחלטת ועדת הערר פגיעה קשה המתעלמת מהמציאות ומתבססת על נתונים מופרכים שהוצגו בפניה. ביסוד ההחלטה עומד ניגוד העניינים המתקיים במצב בו מדינת ישראל היא היזם ומדינת ישראל היא גם זו שצריכה להחליט אם לדרוש מעצמה את שהיא דורשת בלי היסוס - מיזמים פרטים.

"מצער מאוד שבניגוד לוולחו"ף, ועדת הערר לא עמדה בלחצים ובמניפולציות שהופעלו כלפיה על ידי פקידי הרכבת ועשתה פלסתר מסעיף מאוד קטגורי בחוק האומר:
'לא תאשר הוועדה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום חוף הים, אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ובערך של שמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת, ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה במידה העולה על הנדרש בזכות הציבור למעבר חופשי...'.

"מי שמקבל את עמדת הרכבת שאין תחליף לחשמול עילי בחופי העיר חיפה, זורה חול בעיניי הציבור וכופר בשמירת האיזון בו מחויבת ועדת ערר. החלטת ועדת הערר היא ארון הקבורה של הולחו"ף . אין ולא תהיה פגיעה נופית קשה יותר מיצירת רשת כבלים שתגדר את חופי חיפה. הקמת הולחו"ף נועדה למנוע פגיעה כזו בדיוק , והנה ועדת הערר מבהירה בהחלטה הזויה שאין צורך בקבלנים ומגדלים בכדי להרוס את החוף בישראל . עיריית חיפה תפעל בכל דרך להמשיך ולמנוע את האיוולת שמייצרת החלטת ועדת הערר" .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה