יום חמישי, 17 בינואר 2008

לחוקק חוק עזר לאיסור שתיית אלכוהול במקומות ציבוריים

הצעה לסדר בישיבת מועצת העיר מיום 2.9.2007, מאת מר שלמה גלבוע, חבר מועצת העיר:

לאור המצב המחמיר והולך בנושא שיכרות והפרעות הסדר במקומות ציבוריים מתבקשת מועצת העיר להורות לשירות המשפטי העירוני לפעול בהקדם על מנת לחוקק חוק עזר עירוני שעניינו:
איסור שתיית אלכוהול ואחזקתו במקומות ציבוריים, למעט בתי עסק המורשים במכירתו והעמקת האכיפה בדבר.
השירות המשפטי מתבקש להחמיר בענישה. יש לתת דגש במיוחד לאכיפת איסור האלכוהול לקטינים.
מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת תקציב האכיפה, על מנת לאפשר תוספת כח אדם ושעות עבודה לאגף הפיקוח העירוני.

דברי מר שלמה גלבוע:
במצגת שהראיתי לכם לפני כמה חודשים שטיפלה בנושא חופי הים, משם גלשנו לנושא שהוא מאוד כאוב ולדעתי קיבלתי קונצנזוס, כולם כולל מראש העיר וזה נושא של אלכוהול במקומות ציבוריים. מה שקורה במלים מאוד קצרות כדי לא לחזור על אותה מצגת שהיה, מקומות ציבוריים החל מהאודיטוריום בשעות הלילה וכלה, ובמיוחד בשפת הים בשעות מסוימות בערב המקום מוצף בשתיית אלכוהול שמכאן מגיע, מגיעות תגרות ודברים קשים מאוד שקרו שבדרך כלל התחילו משתיית אלכוהול. בניסיון לאכוף את הדבר הזה והסתבר לי מבדיקה עם גורמים מקצועיים שאין בידינו למעשה שום חוק עזר עירוני שמאפשר לנו לאכוף את נושא אי שתיית האלכוהול במקומות הציבוריים ולכן בעצה אחת עם הגב' שרה ברזילי והשירות המשפטי ובהמלצת והסכמת ראש העיר מתבקשת המועצה פשוט לבקש מהשירות המשפטי, במיוחד מהיועץ המשפטי החדש שלא שומע אותי עכשיו, רשף, אני מדבר אליך, אבל סיפרתי לך שזכית במיליון דולר לפני דקה, רק הפסדת את זה. הבקשה היא פשוטה, לבקש מהשירות המשפטי להוציא חוק עזר עירוני שאוסר על שתיית אלכוהול ואחזקתו במקומות ציבוריים למעט בתי עסק המורשים במכירתו וכן, ותכף נדבר על האכיפה. רבותי, זה דבר נורא פשוט, מי שמסתובב בכל העולם יודע שבערים, הדוגמה הכי בולטת זה ניו-יורק, למעשה כל עיר סבירה חסר למישהו שילך עם אלכוהול מישהו ברחוב וזה מה שמונע את הדברים האלה, אני לא אומר, אי אפשר לאסור על אנשים לשתות אלכוהול בבתים,...

לפרטוקול המלא של ישיבת מועצת העיר חיפה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה