יום שבת, 21 במאי 2016

עדיין לא מאוחר מידי להתנגד להקמת נמל המפרץ


תחילת העבודות על נמל המפרץ חושפת את הנזק העצום שנמל זה יגרום לאיכות הסביבה ולפיתוח חיפה: לא יהיה חוף, לא טיילת, לא פארק, לא שדה תעופה, ולא אזורי מגורים ותעשיה מתקדמים. כל המפרץ יהיה שטח של מגרשי מכולות, מתקנים פטרוכימיים, ותשתיות תחבורה מפלצתיות שישרתו אותם.
החלופה הנכונה היא שילוב נמל המפרץ במסלול שדה תעופה אשר צמוד אליו, ובתשתיות נמל המכולות הקיים באמצעות מנהרה ו/או גשר מעל לפתח נמל הקישון. תכנון כזה יאפשר פיתוח של נמל המפרץ לעומק הים עם שוברי גלים נגדיים שיוצאים מראש הכרמל, בלי לפגוע באיכות הסביבה, ובלי לגזול שטח שמתאים לשימושים יוקרתיים.

שלבים בהקמת נמל המפרץ:
שלב א' - במפה בצבע צהוב-ירוק - נבנה בימים אלה
שלב ב' - במפה בצבע ורוד - תוספת בתוך המפרץ על גבי שלב 1.
שלב ג' - במפה בצבע אפור - נמל של חיל הים מימין לנמל המפרץ.

עדין לא מאוחר מידי להתנגד, ולהיפך!

נמל המפרץ - שלב א'

נמל המפרץ - שלב ב'

נמל המפרץ - שלב ג'

האיור להלן מראה את האפשרות לשילוב בין מסלולי שדה התעופה לרציפי נמל המפרץ, ואת האפשרות להשתמש בשוברי הגלים שיוצאים מראש הכרמל כשוברי גלים נגדיים.
התוכנית מאפשרת פיתוח הדרגתי לתוך הים, בזכות שני מרכיבים מרכזיים:
1.ככל שמסלולי המטוסים יוארכו, יתווספו אליו רציפי אוניות, ולהיפך. ככל שיהיה צורך ברציפי אוניות נוספים תיווצר גם האפשרות להאריך את המסלולים.
2. שני שוברי הגלים הנגדיים, שיוצאים מראש הכרמל, יוארכו ו/או יועבו בהדרגה במקביל להארכת המסלול והרציפים, בדגש על הארכת שובר הגלים שבעומק הים. בשלב מאוחר יותר יוקם שובר גלים שלישי. שובר גלים זה עשוי ליצור זרם ימי לאורכו, ולאורך שובר הגלים הנגדי של מסלול המטוסים, ולהביא בכך להצטברות חול חיונית בחוף קרית חיים. 

שילוב של מסלולי מטוסים ורציפי נמל במפרץ חיפה, ושוברי גלים נגדיים שיוצאים מראש הכרמל

מתווה למניפת שוברי גלים שיוצאים מראש הכרמל, אשר כנגדם יוקמו רציפי נמל המפרץ בשילוב מסלולי מטוסים
איור המניפה, המקורי שלי, הוצג לראשונה לפני שנים רבות, בעת הדיון על פתיחת חזית הים העירונית למרגלות המושבה הגרמנית. יתכן, על פי הדמיון בקוים, שהוא שימש גם כמקור השראה קלוקל לשובר הגלים של נמל המפרץ שנבנה בימים אלה, שהוא הארכה של שובר הגלים הגדול שקיים כיום. הארכה זאת היא בניצב לכיוון הגלים במפרץ חיפה. היא מסורבלת מאד, ועלולה לגרום לזרמי ים בלתי צפויים.

יום שישי, 20 במאי 2016

מנהרה מתחת לנמל הקישון לחיבור בין נמל המפרץ לנמל חיפה

למצדדים בהקמת נמל תעופה בי''ל בחיפה ראוי גם להציע אלטרנטיבה של תכנון חדש של נמל המפרץ. זאת כי במסגרת הארכתו לתוך הים, מסלול המטוסים יוכל לשמש כצלע של נמל מפרץ אשר יתוכנן בהתאם. אפשר להקים מנהרה קטנה מתחת לפתח נמל הקישון, בין נמל המפרץ לנמל חיפה הקיים, ולמנוע בכך את ההוצאה העצומה המיותרת של כספי הציבור על ''חיבורי נמל המפרץ'', שהם תשתיות כפולות של מסילות ברזל, כבישים, צינורות וכדומה, תשתיות שהן זוללות קרקע יקרת ערך, ומונעות את פיתוח שדה התעופה.

תוואי למנהרה ו/או גשר בפתח נמל הקישון


לכאורה, כל נמל ימי דורש שטח תפעול בעורפו. אך לנמל המפרץ, במתכונתו הנוכחית, אין בנמצא עורף לוגיסטי. על פי היגיון זה, תובעים מתכנניו שטחים רבים על חשבון שימושי קרקע אחרים.

האיור להלן הוא שרטוט של שטח לתשתיות נמל המפרץ, אשר לגביהם יצא מכרז בשם ''תוכנית חיבורי נמל המפרץ'', שאותו מנסה תנועת ''חיים בחיפה'' לבטל בימים אלה, באמצעות בקשות התנגדות.
השטח מיועד למסילות ברזל, כבישים, ומנהרות תשתית, אשר יעברו מול קצה מסלול שדה התעופה הקיים, וימנעו כל אפשרות להארכה שלו, וכנראה גם לחלוטין את השימוש בו.
האיור אינו כולל את המשך התוואי של המסילה והכביש עד לנקודות החיבור הדרושות עם התשתיות הקיימות. התוואי המבוקש יחצה את נחל הקישון וכביש חיפה-קריות, וידרוש הקמת גשרים ומחלפים.

​הקו הלבן מקיף את השטח המבוקש עבור חיבורי נמל המפרץ, בין מסלול שדה התעופה לנמל ופארק הקישון.


למצדדים, ובצדק רב, בהמשך הפעלת שדה התעופה, בהארכתו עד קו המים, ובהקמת נמל תעופה בי''ל בחיפה, אסור להסתפק בהתנגדות בלבד לתוכנית ''חיבורי נמל המפרץ''. עליהם גם להציע אלטרנטיבה של תכנון חדש. זאת כי במסגרת הארכתו לתוך הים, שתהיה שלב אחד לאחר הארכתו עד קו החוף, מסלול המטוסים יוכל לשמש כצלע של נמל מפרץ אשר יתוכנן בהתאם.
ניתן לראות זאת בתמונה הבאה, שהיא מסלול שדה התעופה של חיפה מוארך אל תוך הים, כצלע של נמל המפרץ. התוכנית היתה מקובעת בתודעת הציבור במשך שנים רבות. היא אושרה על ידי הועדה הלאומית העליונה לתכנון לפני כעשור, אך בוטלה, ב''רגע שחור'', טרם תחילת ביצועה.

​תוכנית הועדה הלאומית לתכנון לנמל תעופה משולב בנמל ימי במפרץ חיפה


תוכנית ''חיבורי נמל המפרץ'' מיועדת עבור נתיבי התעבורה השונים לנמל זה. העורף הלוגיסטי המלא שדורשת חנ''י עבורו כולל, בנוסף, מגרשי אחסון בשטח של אלפי דונמים.
אך אין כל צורך בעורף לוגיסטי נפרד עבור נמל המפרץ, בכל מתכונת שהיא, לא של מגרשי אחסון ולא של תשתית תעבורה.
לנמל חיפה שקיים כיום יש עורף לוגיסטי עצום, שעשוי להספיק לנפח מטענים בלתי מוגבל. זאת כי על פי המקובל כיום בתחום השיטעון - Transshipment - בנמלים מודרניים, המטענים יוצאים מהנמל מיד לאחר שהם מורדים מהספינות, ואין צורך בשטחי אחסון. שטחים אלה נמצאים לרוב בחזית הים העירונית, והם יקרי ערך מכדי לשמש כמגרשי מכולות. על פי שיטת השיטעון המודרנית, מועמסות המכולות מיד על אמצעי ההובלה, רכבות ומשאיות, ויוצאות לעבר יעדיהן, מה שגם חוסך מאד בזמן ההובלה.

​שיטעון מכולה מהספינה למשאית, בלי עיכוב של אחסון בנמל


כיצד, אם כן, אפשר לפתור את נושא השיטעון בנמל המפרץ, בלי להקים תשתית תחבורתית כמתוכנן כיום? 
אפשר להקים מנהרה קטנה מתחת לפתח נמל הקישון, בין נמל המפרץ לנמל חיפה הקיים, ולמנוע בכך את ההוצאה העצומה המיותרת של כספי הציבור על ''חיבורי נמל המפרץ'', שהם תשתיות כפולות של מסילות ברזל, כבישים, צינורות וכדומה, תשתיות שהן זוללות קרקע יקרת ערך, ומונעות את פיתוח שדה התעופה.
המנהרה בפתח נמל הקישון תהיה צנועה למדי במימדיה, כיוון שתהיה מיועדת לשינוע מטענים בלבד, ובעיקר מכולות, שניתן לשנע אותן בנקל על גבי מסועים או רכבים רובוטיים. אין לפיכך צורך במנהרה רחבת ידיים, עבור רכבות ומשאיות, אשר יכולות להמתין בעבר השני, במקום בו קיימים כבר כיום מגרשי העמסה ענקיים.
המפה להלן, של נמל הקישון מראה את תוואי המנהרה המתאים, שהיא באורך כ-200 מטרים בלבד, במים רדודים למדי. ניתן יהיה לבנות אותה בקלות, בזול, ובמהירות, באמצעות השקעת תבניות בטון מוכנות.
כאלטרנטיבה, או בשילוב עם המנהרה, אפשר גם להקים גשר באותו נתיב. מנהרה וגשר גדולים יותר, ישמשו, במידת הצורך, גם עבור אמצעי תובלה כבדים, שיצאו משטח נמל המפרץ לנמל חיפה, וממנו לרחבי הארץ על גבי התשתיות שקיימות זה מכבר.


בפס הירוק כהה - תוואי למנהרה ו/או גשר בפתח נמל הקישון, לחיבור בין נמלי חיפה והמפרץ

​להלן מפה של מנהרה לכלי רכב מתחת לנמל מרסיי. מנהרה דומה, קטנה בהרבה, אפשר להקים מתחת לפתח נמל הקישון.

מנהרה מתחת לנמל מרסיי


כמובן שהשימוש במנהרה המוצעת, ובשילוב שיטות השיטעון המודרניות, ישחרר שטחים עצומים בעורף נמל המפרץ, אשר מתוכננים כיום לאחסון מכולות בעיקר. בשטחים שיתפנו אפשר יהיה להשתמש לטובת שימושי קרקע יעילים יותר וביניהם: נמל תעופה בינלאומי, פארק הקישון, אזורי תעשיה ומסחר מתקדמים, שכונות מגורים, וטיילת רחבת ידיים לאורך חוף הים.

יום חמישי, 19 במאי 2016

הדקות האחרונות בסרט ''דרכו של קרליטו''

הדקות האחרונות בסרט ''דרכו של קרליטו'', של הבמאי בריאן דה פאלמה בכיכובו של אל פאצ'ינו, הם אחד מקטעי הסיום המרשימים ביותר בקולנוע.
קרליטו הגנגסטר מנסה להתחמק ממחסליו במרדף מרתק במבוכי המדרגות הנעות של תחנת הרכבת של ניו יורק, כשהוא מנסה להגיע לרכבת למיאמי, שעומדת לצאת כל רגע, ובה מחכה לו אהובתו. הוא מצליח לחסל את רודפיו, מגיע לרכבת, ועומד לעלות לקרון עם אהובתו בסיוע עוזרו האישי, אך זה בגד בו ומסר אותו בידי מחסל מקצועי, שיורה בקרליטו מטווח אפס, וגם בבוגד.
קרליטו הגוסס נלקח באלונקה לאורך הרציף, כאשר מבטו מופנה מעלה ואחורה, ואת המבט הזה מחקה המצלמה: קרליטו מביט בהתחלה אחורה לעבר אהובתו שצועדת בוכה אחרי האלונקה יחד עם השוטרים והצוות הרפואי. אחר כך מופנית המצלמה למעלה, לעבר פסי מנורות הניאון האינסופיים שעל תיקרת הרציף. קרליטו ממלמל מילות פרידה, והמצלמה מוסטת הצידה, לעבר שלט פירסומת סטאטי בצבע שקיעה ורודה עזה, ובו רואים תצלום פנוראמי של בחורה על חוף הים, רוקדת על רקע השמש השוקעת, כמו בחוף הכרמל, או חוף קרית חיים, ולצידה להקת נגנים ילדים קטנה עם כלי הקשה. על השלט כתוב ''בריחה לגן העדן'', מיאמי במקרה זה. לפתע מתחילה הבחורה בתמונה לזוז ולרקוד, וכל התמונה מתעוררת לחיים בהדרגה. בהתחלה הבחורה נעה באיטיות, אחר כך מצטרפים הנגנים בזה אחר זה, ולבסוף הבחורה מפזזת במלוא המרץ. הסרט הוא מלפני עידן הלד, משנת 1993, אך גם כיום אפשר לחוש בדיוק את מה שחשו הצופים בזמנו, שאלה הם הרגעים האחרונים בחייו של גיבור הסרט, אשר בהם הוא נבלע בתמונה של גן עדן שמתעורר לחיים.
שלט הפירסומת שהתעורר לחיים נצפה בהתחלה על רקע קיר התחנה, ובהדרגה הוא ממלא את כל המסך, והוא הדקות האחרונות של הסרט, עם הכתוביות הממושכות שרצות לצלילי ''את כל כך יפה'', בביצועו של ג'ו קוקר.
הסרט הוא גם סוג של מחאה סביבתית, בזכות הניגוד בין הסביבה האורבאנית של תחנת הרכבת שבה מתרחש מרדף הדמים, לבין הפרסומת שמציגה סביבה טבעית של גן עדן עם חוף קסום. המסקנה היא שאין מנוס, ובסופו של דבר מלאך המוות האורבאני משיג את כולם. אין ברירה אלא להיאחז, לכל הפחות בחלום, בסביבה יפה ונקיה.יום שלישי, 10 במאי 2016

סינרגיה בין נמל תעופה לנמל ימי

בעולם קיימים שדות תעופה רבים שנמשכים אל תוך הים. חלק ניכר מהם נמצא בערי נמל. שדות התעופה בערי נמל אלה ממוקמים, ברובם, במרחק מהנמל הימי. הסיבה היא שהנמל הימי שבהן קיים מזה דורות רבים, והוקמו בקרבתו תשתיות שאינן מאפשרות הקמת תשתית נוספת בסדר גודל זה. כתוצאה מכך ממוקמים נמלי התעופה על שטח מיוחד ונפרד שנכבש מהים. נמל התעופה לוגאן בבוסטון הוא דוגמא טובה.

נמל התעופה לוגאן בבוסטון


כיום יש כבר תוכניות לא מעטות לנמלי תעופה שמשולבים בנמלים ימיים. הדוגמא הבולטת היא של איים שמשלבים בין שניהם, כמו זה שבתמונה.
סין שולטת באיים אחדים בים סין הדרומי, שהוא נתיב תחבורה ימי מרכזי. איים אלה היו במקורם לגונות חול קטנות. בטכניקה של הערמת חול מהים באמצעות ספינות מחפר, טכניקה שמוכרת היטב במפרץ חיפה, הם הגדילו את האיים האלה ועיצבו אותם בהתאם.
האיים שסין בונה בים סין הדרומי הם המקור לסכסוך הפוליטי הבינלאומי המרכזי שמתחולל כיום.
האם לאחר שסין תשתלט על מפרץ חיפה, באמצעות נמל המפרץ, היא תרצה גם לבנות נמל תעופה בצידו?
הסינים קיבלו למעשה את המנדט על מפרץ חיפה, כיוון שהם אלה שיפעילו את נמל המפרץ.

נמל תעופה משולב בנמל ימי על אי שנכבש מהים בים סין הדרומי


נמל התעופה הבינלאומי של סן דייגו קליפורניה, הוא דוגמא לקירבה בין נמל תעופה לנמל ימי ללא סינרגיה.
שדה התעופה והמרינה הענקית נמצאים במרחק של כ-500 מטרים בלבד זה מזה. אין ביניהם שילוב, וכל אחד קיים בפני עצמו, עם שוליים בטיחותיים ותפעוליים משלו.

נמל התעופה הבינלאומי של סן דיאגו צמוד למרינה הענקית, אך אינו משולב בה.


בפוארטו ריקו יש נמל תעופה גדול משולב בנמל ספינות קרוזים. זאת סינרגיה שאפשרית, אך אינה הכרחית, גם במפרץ חיפה.

נמל תעופה בפוארטו ריקו שצמוד לנמל ספינות קרוזים


נמל התעופה של חיפה, על פי תוכנית הועדה לתכנון לאומי, היה אמור להיות משולב בנמל המפרץ. התוכנית בוטלה, וכיום נבנה נמל המפרץ על חשבון נמל התעופה.

נמל התעופה של חיפה על פי תוכנית הות''ל מתחילת שנות ה-2000


במפרץ חיפה, השטח המיובש של נמל המפרץ עתיד להיות, בערך, 1 על 2 קילומטרים. 1 קילומטר לאורך החוף, ו-2 קילומטרים לעומק הים. הקילומטר לאורך החוף הוא ממסלול שדה התעופה ועד לפתח נמל הקישון.
המרחק של 1 קילומטר מספיק כדי להבטיח שוליים תפעוליים ובטיחותיים בנפרד לשדה התעופה ולנמל המפרץ - לכל אחד בפני עצמו.

שטח הים המיובש עבור נמל המפרץ מאפשר הקמת נמל תעופה לצד נמל ימי


אפשר לחשוב על נמל תעופה בסינרגיה עם נמל המפרץ, או פועל בצידו בנפרד, בלי שיתקיים ביניהם שילוב תכנוני משמעותי. אך כיום כל השטח המיובש, שמסומן בירוק, של נמל המפרץ, אמור, על פי הכתוב במפה, לשמש כמגרש מכולות בלבד!

יום חמישי, 5 במאי 2016

שדה התעופה של חיפה ותוכנית חיבורי נמל המפרץ

המפה היא של תוכניות נמל המפרץ, אשר נמצא בשלבי הקמה ראשוניים בימים אלה, אשר במסגרתן מוקם שובר הגלים הצפוני שלו. תהליך קבלת ההחלטות לגבי נמל זה נעשה בחשאי, בלי שיתוף הציבור, אשר התוודע לנושא לאחר תחילת ביצועו בשטח. גם עין בלתי מקצועית מגלה מיד כי מדובר בתוכנית חפוזה, אשר אינה לוקחת בחשבון מאומה מלבד עצמה.
כמו שאפשר לראות בצד ימין של המפה, התשתית התחבורתית של נמל זה עוברת מול קצה מסלול שדה התעופה, וחוסמת כל אפשרות לתנועת מטוסים גדולים. הנמל יחסום אפשרות להארכת המסלול ב-300 מטרים עד לקו המים, הארכה שתאפשר נחיתת מטוסי נוסעים בינוניים. התוכנית המקורית לפיתוח המסלול, שאושרה על ידי הות''ל וטובי המומחים בישראל, היתה להארכה נוספת אל תוך הים, כצלע של נמל המפרץ.
בצבע סגול-כחול מסומנים מגרשי המכולות המתוכננים. הם מקיפים את מעגן הקישון ופארק הקישון, אשר עומד אף הוא להתחסל, הלכה למעשה, בעקבות הקמת נמל המפרץ, שנעדר כל עורף לוגיסטי, ומשתלט עקב כך על שטחים נרחבים בעלי יעוד טוב בהרבה. הפארק מופיע במפה מתחת למעגן הדיג, ככתם ירוק קטן, באותו צבע של שטח הים המיובש של נמל המפרץ.

אודות אלטרנטיבות אפשר לקרוא בפוסט מנהרה מתחת לשפך נמל הקישון. המנהרה היא לצורך חיבור נמל המפרץ, במידה ויתוכנן מחדש, עם התשתיות הלוגיסטיות הנרחבות הקיימות של נמל חיפה מדרום לקישון. 

להלן מספר איורים נוספים שמטרתם להבהיר את סוגית מסלולי שדה התעופה בחיפה ביחס לנמל המפרץ:


​שרטוט שטח תשתיות נמל המפרץ, אשר לגביהם יצא מכרז, שאותו מנסה תנועת 'חיים בחיפה' לבטל בימים אלה באמצעות בקשות התנגדות. השטח מיועד לתשתיות של מסילות ברזל, כבישים, ומנהרות, אשר יעברו מול קצה מסלול שדה התעופה הקיים, וימנעו הארכה שלו.


מסלול שדה התעופה של חיפה מוארך אל תוך הים, כצלע של נמל המפרץ. התוכנית היתה מקובעת בתודעת הציבור במשך שנים רבות. היא אושרה על ידי הות''ל לפני כעשור, ובוטלה טרם תחילת ביצועה .


​איור מקורי של הפוטנציאל המלא למסלולים במפרץ חיפה. צבע המים הבהיר מראה את המדף היבשתי, שהוא הקרקע במים רדודים, שאותה ניתן ליבש ולכבוש מהים. משורטטים שני מסלולים ארוכים: האחד הוא בהמשך למסלול הקיים. השני, הארוך יותר, מוסט בזוית קלה דרומה. על שטח זה מתוכנן נמל המפרץ.


​איור מקורי נוסף, שמראה נמל תעופה גדול משולב בנמל ימי. המסלול הארוך משמש כצלע של נמל המפרץ. שוברי גלים חדשים וארוכים במערב הנמל הם אלה שכנגדו.


​נמל המפרץ המתוכנן, שהתחילו בהקמתו, ושל שובר הגלים שלו, שהוא המשך של השובר הקיים.

בתכנון נכון, נמל תעופה בינלאומי בחיפה אינו סותר את הקמת נמל המפרץ. נהפוך הוא! בתכנון נכון, ובשלבים הדרגתיים, אפשר לבנות נמל תעופה משולב עם נמל מפרץ שיהיה גדול הרבה יותר מאשר זה שנבנה בימים אלה.
השלבים הם:
א. הארכת מסלול שדה התעופה עד לקו המים ובנית מנהרה מתחת לנמל הקישון עבור נמל המפרץ.
ב. הארכת המסלול לתוך הים כצלע של נמל המפרץ, על פי תוכנית הות''ל שהוצגה למעלה.
ג. בנית המסלול השני, הארוך, ועיצוב נמל המפרץ בצמוד אליו, ובמקביל בנית שובר גלים נגדי ארוך שמתחיל בראש הכרמל.

לסיום, ברצוני לציין כי לחלופה המוצעת ברמת דויד לנמל תעופה בינלאומי בצפון הארץ אין כל סיכוי להתקבל, כיוון שאינה מעשית, ובזכות ההתנגדות הרבה של תושבי העמק.
נושא זה הוא סלע המחלוקת בין שני הגופים הפוליטיים הירוקים במועצת העיר, רשימות 'הירוקים' ו'חיים בחיפה', אשר אלמלא כן היו יכולים זה מכבר ליצור קואליציה בראשות העיר.
אפשר לקרוא פוסטים נוספים תחת התגית שדה תעופה חיפה.

יום שלישי, 3 במאי 2016

מנהרה מתחת לנמל הקישון לחיבור בין נמל המפרץ לנמל חיפה

​האיור להלן הוא שרטוט של שטח לתשתיות נמל המפרץ, אשר לגביהם יצא מכרז בשם ''תוכנית חיבורי נמל המפרץ'', שאותו מנסה תנועת ''חיים בחיפה'' לבטל בימים אלה, באמצעות בקשות התנגדות. 
השטח מיועד לתשתיות של מסילות ברזל, כבישים, ומנהרות, אשר יעברו מול קצה מסלול שדה התעופה הקיים, וימנעו כל אפשרות להארכה שלו.


הקו הלבן מקיף את השטח המבוקש עבור
חיבורי נמל המפרץ
למצדדים, ובצדק רב, בהקמת נמל תעופה בי''ל בחיפה, אסור להסתפק בהתנגדות בלבד לתוכנית ''חיבורי נמל המפרץ''. עליהם גם להציע אלטרנטיבה של תכנון חדש. זאת כי במסגרת הארכתו לתוך הים, מסלול המטוסים יהיה חייב לשמש כצלע של נמל מפרץ מתוכנן בהתאם.
ניתן לראות זאת בתמונה הבאה, שהיא מסלול שדה התעופה של חיפה מוארך אל תוך הים, כצלע של נמל המפרץ. התוכנית היתה מקובעת בתודעת הציבור במשך שנים רבות. היא אושרה על ידי הועדה הלאומית העליונה לתכנון לפני כעשור, אך בוטלה, ב''רגע שחור'', טרם תחילת ביצועה.

תוכנית הועדה הלאומית לתכנון לנמל תעופה משולב בנמל ימי במפרץ חיפה

אין כל צורך ב''עורף לוגיסטי'' נפרד עבור נמל המפרץ. לנמל חיפה הקיים כיום יש עורף לוגיסטי עצום, שעשוי להספיק לנפח מטענים בלתי מוגבל. יתרה מכך, על פי המקובל כיום בתחום השטעון, המטענים יוצאים מהנמל מיד לאחר שהם מורדים מהספינות, ואין צורך בשטחי אחסון.

אפשר להקים מנהרה קטנה מתחת לפתח נמל הקישון, בין נמל המפרץ לנמל חיפה הקיים, ולמנוע בכך את ההוצאה העצומה המיותרת של כספי הציבור על ''חיבורי נמל המפרץ'', שהם תשתיות כפולות של מגרשי מכולות, מסילות ברזל, כבישים, צינורות וכדומה, תשתיות שהן זוללות קרקע יקרת ערך, ומונעות את פיתוח שדה התעופה.
המנהרה בפתח נמל הקישון תהיה מיועדת, על פי הצורך, לשינוע מטענים בלבד, ובעיקר מכולות, שניתן לשנע אותן בנקל על גבי מסועים או רכבים רובוטיים.
המפה להלן, של נמל הקישון מראה את תוואי המנהרה המתאים, שהיא באורך כ-200 מטרים בלבד, במים רדודים למדי. ניתן יהיה לבנות אותה בקלות ובמהירות, באמצעות השקעת תבניות בטון מוכנות.

בפס הירוק - מנהרה מתחת לפתח נמל הקישון לחיבור בין נמלי חיפה והמפרץ

המפה להלן היא של מנהרה מתחת לנמל מרסיי. מנהרה דומה, קטנה בהרבה, אפשר להקים מתחת לפתח נמל הקישון.

מנהרה מתחת לנמל מרסיי