יום רביעי, 29 באוגוסט 2012

בחירות לוועדי שכונות: האם הן תורמות להון חברתי?

מאמר מאת שמעון שפירו וגילה לאור, שני אנשי אקדמיה בכירים מתחום העבודה הסוציאלית.

מסקנת החוקרים היא כי בחירות תקופתיות, אישיות וישירות הן אחת הדרכים המקובלות לבחירת נציגי תושבים לוועדי שכונות.

המחקר המוצג במאמר זה מנסה לבחון כיצד משפיעות בחירות כאלה על השכונה כמערכת חברתית, ולבדוק האם הן מגדילות את ההון החברתי של השכונה.

המאמר מבוסס על מחקר שדה שעקב אחר תהליך בחירות בשכונה אחת, ומידע נוסף על בחירות שהתקיימו בחמש שכונות נוספות.

נמצאשלבחירות יש השפעות, לעתים סותרות, על מימדים שונים של הון חברתי.

הבחירות משפיעות לחיוב, לפחות בזמן הקצר, על מודעות התושבים לייחודה של השכונה ועל הזדהותם עמה. מערכת הבחירות מביאה להידוק קשרים בתוך רשתות חברתיות ולגידול בהון החברתי המלכד.

 לעומת זאת, ניכרת השפעה פחותה, לעתים אף שלילית, על ההון החברתי המגשר בין רשתות. בחירות מגייסות אנשים חדשים למעגל  הפעילות, אך גם מרחיקות אחרים.

 בחירות ראשונות עשויות לתת לגיטימציה למנהיגות מקומית, הן מתושבי השכונה והן מגורמי חוץ. בחירות נוספות לא בהכרח מחזקות ומבססות את הלגיטימציה.

ממצאים אלה מובילים למסקנה שלאירוע בחירות יש פוטנציאל להגדלת ההון החברתי של שכונה, פוטנציאל שעשוי להתממש אם הבחירות תהיינה חלק מהתערבויות מתמשכות שמכוונות לפיתוח דמוקרטיה מקומית.

נדרש מאמץ מתמשך ומקיף לחיזוק האמון וקשרי הגומלין במעגלים השונים של חיי הקהילה.

שגרה של בחירות במועדים קבועים עשויה להשתלב במאמצים אלה, ולתרום להזדהות התושבים עם שכונות מגוריהם, ליחסי אמון בינם לבין נציגיהם, למעורבות בחיי הקהילה, וליחסי אמון ושיתוף פעולה בין השלטון העירוני לאזרחים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה