יום חמישי, 10 באפריל 2008

מתעכבות העבודות לשיקום נחל הקישון

מתוך 'ידיעות חיפה' מתאריך 4 לאפריל 2008

בהנהלת רשות הנחל טוענים כי אי הקמת צינור להזרמת שפכים אל הים מעכבת את שיקומו.

קרקעית הנחל ספוגה בחומרים רעילים, מצב שמעכב את ביצוע תוכניות השיקום, והפיכת הקישון לאתר פעילות של תיירות וספורט ימי.

יש להוציא 400 אלף מ''ק של בוצה שחילחלה לעומק של 2.5 מטר בקרקעית.

ברשות הנחל מדגישים כי המימון לניקויו ייעשה מכספי המפעלים בהתאם לעיקרון 'המזהם ישלם'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה